Terapie dotekem
"Emoce mají logiku, kterou rozum nechápe."
Kontaktní údaje
Mgr. Dana Kolářová, DiS.
Odolena Voda
Tel: +420 775 619 357
Email: info[at]terapiedotekem.cz
Další techniky Práce s tělem
Relaxační techniky
Pro moderního člověka je jeho život často spojený se spěchem, je plný každodenních problémů, s nimiž si musí umět poradit. V této souvislosti mluví medicína o stresu a o jeho vlivu na naše zdraví.

Relaxační techniky - autogenní trénink, Jacobsonova progresivní relaxace, cvičení s dechem...

Relaxační techniky vás mohu naučit nebo vás jimi provést. Každý si najde relaxaci, která mu vyhovuje, při které se dokáže uvolnit a odpočinout si.

Imaginace

Aktivní nebo řízená imaginace je další výborný způsob, jak relaxovat. Jde o zapojení vlastní představivosti – člověk si představuje něco, co se v jeho životě skutečně stalo, nebo něco vysloveně fantazijního. Imaginace pomáhá od úzkosti, otravných myšlenek, nespavosti a jiných potíží a člověk se může dozvědět o sobě samém.

„ Mít imaginativní schopnost znamená, že člověku je dáno, aby více či méně vědomě viděl obraz něčeho, co už nebo ještě není a co se možná ani nikdy nestane.Tyto představy mohou být velmi názorné, určené spíše barvami nebo formou, mohou je však vyjádřit i čichové vzpomínky nebo čichové předjímání, vzpomínky či fantazie o dotecích nebo i akustické vzpomínky či očekávání. Jindy se projeví spíše jako myšlenky.“ - Verena Kastová

Focusing

Focusing je jednoduchá metoda práce s tělesnými pocity, která slouží k porozumění významům v těle probíhajícího prožívání, pomáhá porozumět vlastním emocím, prožitkům a významům, které svým prožitkům dáváme a toto porozumění využít k lepšímu vztahu vůči sobě i okolí.

Klient si uvědomuje, jak se cítí - a pak se svými emocemi vede dialog, spíše naslouchá. Zaměřuje pozornost na místa, kde se emoce projevují v těle a zkoumá, co chtějí emoce sdělit. Může tak svobodněji prožívat i emoce, kterých se dříve obával a potlačoval je. Některé emoce si člověk totiž nedovoluje plně prožít, protože jsou příliš nepříjemné, nebo je potlačuje, protože má dojem, že by je prožívat neměl. Příjemné emoce zase často pomíjí jako samozřejmé a neumí je plně vychutnat a s vděčností ocenit.

Práce s dechem
Dýchání slouží nejen k optimálnímu zásobování tělesných buněk kyslíkem, ale má i velký vliv na krevní oběh, všechny vnitřní orgány a taky psychiku. Vlnovitý pohyb při nádechu a výdechu provádí neustálou masáž vnitřností. To vede k zlepšenému prokrvení vnitřních orgánů, k zlepšené peristaltice, dále k podpoře krevního oběhu a srdeční činnosti a k zlepšenému toku krve v tepnách.

Základní dechový rytmus je řízen autonomními impulsy v mozku, tzn. je řízen bez našeho vědomí, nemusíme na něj myslet. Zároveň jsme schopni ho vědomě ovlivňovat a také velice citlivě reaguje na psychický stav člověka, je svázán s emocionálními stavy. Na dýchání působí také teplo nebo chlad, bolest, léky a hormony.

Práce s dechem vede k harmonizaci dechových pohybů, uvolnění držení těla, které je často fixované v pozici nádechu a uvolňuje tok životní energie.